Enelarese montuese

GI62010X GI62010X Makinë larëse enësh - inkaso Makinë larëse enësh - inkaso Niveli i energjisë: A++ Vendet standarde të vendosjes: Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,5 × 55 cm
GI64160 GI64160 Makinë larëse enësh - inkaso Makinë larëse enësh - inkaso Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,6 × 81,7 × 57,5 cm
GV51010 GV51010 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 81,5 × 55 cm
GV60ORAW
GV60ORAB
GV60ORA Larëse enësh inkaso Në dispozicion: Larëse enësh inkaso Numri i koshave: 3 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,6 × 81,7 × 60 cm
GV61010 GV61010 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: A++ Vendet standarde të vendosjes: Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,5 × 55 cm
GV62010 GV62010 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: A++ Vendet standarde të vendosjes: Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,5 × 55 cm
GV6SY2W
GV6SY2B
GV6SY2 Larëse enësh inkaso Në dispozicion: Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: A+ Vendet standarde të vendosjes: Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,8 × 57 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme