Enelarese montuese

Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme