Enelarese

Karakteristika të veçanta:
GI52010X GI52010X Makinë larëse enësh - inkaso Makinë larëse enësh - inkaso Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 81,5 × 55 cm
GI62010X GI62010X Makinë larëse enësh - inkaso Makinë larëse enësh - inkaso Niveli i energjisë: A++ Vendet standarde të vendosjes: Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,5 × 55 cm
GI64160 GI64160 Makinë larëse enësh - inkaso Makinë larëse enësh - inkaso Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,6 × 81,7 × 57,5 cm
GS52115W GS52115W Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 84,5 × 60 cm
GS52115X GS52115X Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 84,5 × 60 cm
GS62010W GS62010W Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: A++ Vendet standarde të vendosjes: Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 58 cm
GS62115W GS62115W Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: A++ Vendet standarde të vendosjes: Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 84,5 × 60 cm
GS62115X GS62115X Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: A++ Vendet standarde të vendosjes: Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 84,5 × 60 cm
GV51211 GV51211 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 81,5 × 55 cm
GV52010 GV52010 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 81,5 × 55 cm
GV54110 GV54110 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 81,5 × 55 cm
GV62010 GV62010 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: A++ Vendet standarde të vendosjes: Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,5 × 55 cm
GV63161 GV63161 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,6 × 81,7 × 55,6 cm
GV64161CN GV64161CN Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Numri i koshave: 3 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,6 × 81,7 × 55,6 cm
GV66161 GV66161 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Numri i koshave: 3 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,6 × 81,7 × 55,6 cm
KGI61040 KGI61040 Makinë larëse enësh - inkaso Makinë larëse enësh - inkaso Niveli i energjisë: A+ Vendet standarde të vendosjes: Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,6 × 81,5 × 57,8 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme