Enelarese

Karakteristika të veçanta:
GI520E15X GI520E15X Makinë larëse enësh - inkaso Makinë larëse enësh - inkaso Niveli i energjisë: E Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 81,5 × 57,5 cm
GI642E90X GI642E90X Makinë larëse enësh - inkaso Makinë larëse enësh - inkaso Niveli i energjisë: E Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,6 × 57,5 cm
GS520E15S GS520E15S Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: E Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 84,5 × 60 cm
GS642D90X GS642D90X Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: D Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,9 × 84,5 × 59,7 cm
GS642E90W GS642E90W Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: E Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,9 × 84,5 × 59,7 cm
GS642E90X GS642E90X Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: E Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,9 × 84,5 × 59,7 cm
GS643D90X GS643D90X Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: D Numri i koshave: 3 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,9 × 84,5 × 59,7 cm
GS643E90X GS643E90X Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: E Numri i koshave: 3 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,9 × 84,5 × 59,7 cm
GS673C60W GS673C60W Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: C Numri i koshave: 3 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,9 × 84,6 × 59,8 cm
GS673C60X GS673C60X Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Niveli i energjisë: C Numri i koshave: 3 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,9 × 84,6 × 59,8 cm
GV16D GV16D Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: D Numri i koshave: 3 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,6 × 55,5 cm
GV520E15 GV520E15 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: E Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 81,5 × 55 cm
GV561D10 GV561D10 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: D Numri i koshave: 3 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 81,5 × 55 cm
GV642E60 GV642E60 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: E Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,6 × 55,5 cm
GV642E90 GV642E90 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: E Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,6 × 55,5 cm
GV643D90 GV643D90 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: D Numri i koshave: 3 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,6 × 55,5 cm
GV673C60 GV673C60 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Niveli i energjisë: C Numri i koshave: 3 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,6 × 55,5 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme