Afër
...

Enelarese

GI64160 GI64160 Makinë larëse enësh - inkaso 449,99 € Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,6 × 81,7 × 57,5 cm
GV54110 GV54110 Larëse enësh inkaso 389,99 € Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 81,5 × 55 cm
GS62010W GS62010W Makina larëse e enëve - e veçuar 329,99 € Niveli i energjisë: A++ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 58 cm
GS62115W GS62115W Makina larëse e enëve - e veçuar 329,99 € Niveli i energjisë: A++ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 84,5 × 60 cm
GS62115X GS62115X Makina larëse e enëve - e veçuar 319,99 € Niveli i energjisë: A++ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 84,5 × 60 cm
GS52115W GS52115W Makina larëse e enëve - e veçuar 299,99 € Niveli i energjisë: A++ Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 84,5 × 60 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme