Makine tharese

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
DNA83 DNA83
DNE8B DNE8B Makinë tharëse me kondensim Makinë tharëse me kondensim Ngrohes elektrik Niveli i energjisë: B
DNE92/GN DNE92/GN Niveli i energjisë: A++
DNS12 DNS12 Niveli i energjisë: A++
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme