Makine tharese

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
D622CM D622CM Makinë tharëse me ventilim Makinë tharëse me ventilim Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushje 6 kg Niveli i energjisë: C
D74SY2 D74SY2 Makinë tharëse me kondensim Në dispozicion: Makinë tharëse me kondensim Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushja 1-7 kg Niveli i energjisë: B
D8SP4B D8SP4B Makinë tharëse me kondensim Makinë tharëse me kondensim Ngrohes elektrik Niveli i energjisë: B
DE72 DE72 Mbushja: Mbushja 1-7 kg Niveli i energjisë: A++
DE8B DE8B Makinë tharëse me kondensim Makinë tharëse me kondensim Ngrohes elektrik Niveli i energjisë: B
DP7C DP7C Makinë tharëse me ventilim Makinë tharëse me ventilim Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushja 1-7 kg Niveli i energjisë: C
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme