Afër
...

Makine tharese

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
DE72 DE72 649,99 € Mbushja: Mbushja 1-7 kg Niveli i energjisë: A++
D74SY2 D74SY2 Makinë tharëse me kondensim 399,99 € Në dispozicion: Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushja 1-7 kg Niveli i energjisë: B
DP7C DP7C Makinë tharëse me ventilim 319,99 € Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushja 1-7 kg Niveli i energjisë: C
D622CM D622CM Makinë tharëse me ventilim 299,99 € Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushje 6 kg Niveli i energjisë: C
DE8B DE8B Makinë tharëse me kondensim Ngrohes elektrik Niveli i energjisë: B
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme