Lavtriçe-makinetharese

WD2A164ADS WD2A164ADS Makinë larëse dhe tharëse robash Makinë larëse dhe tharëse robash Kapaciteti: 10 kg
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme