Afër
...

Lavatriçe

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
WS967LN WS967LN Lavatriçe e veçuar 589,99 € Kapaciteti: 9 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.600 rpm
W6402/SRI W6402/SRI Lavatriçe e veçuar 449,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
WA824 WA824 Lavatriçe e veçuar 429,99 € Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm
WP6YS2/IR WP6YS2/IR Lavatriçe e veçuar 399,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
WT61082 WT61082 Lavatriçe e veçuar 399,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A-10%
WE723 WE723 Lavatriçe e veçuar 359,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WE843 WE843 Lavatriçe e veçuar 399,99 € 349,99 € Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WE62S3 WE62S3 Lavatriçe e veçuar 319,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WP7Y3 WP7Y3 Lavatriçe e veçuar 289,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W7203 W7203 Lavatriçe e veçuar 289,99 € 269,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W6222/SUK W6222/SUK Lavatriçe e veçuar 269,00 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
WP60S3 WP60S3 Lavatriçe e veçuar 299,99 € 259,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WP6YS3 WP6YS3 Lavatriçe e veçuar 259,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W6101/S W6101/S Lavatriçe e veçuar 245,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A-10%
W62Y2/S W62Y2/S Lavatriçe e veçuar 245,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
W62Y2/S W62Y2/S Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 6,5 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme