Afër
...

Lavatriçe

Dizajn linjat:
W7543LO W7543LO Lavatriçe e veçuar 499,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W8543LB
W8543LO
W8543 Lavatriçe e veçuar 469,99 € Në dispozicion: Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W8543LR W8543LR Lavatriçe e veçuar 499,99 € Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W98F65I/I W98F65I/I Lavatriçe e veçuar 569,99 € 469,99 € Kapaciteti: 9 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.600 rpm
W7543LR W7543LR Lavatriçe e veçuar 459,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W7623L W7623L Lavatriçe e veçuar 429,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W8624H W8624H Lavatriçe e veçuar 429,99 € Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm
W9865E W9865E Lavatriçe e veçuar 569,99 € 429,99 € Kapaciteti: 9 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.600 rpm
WA72SY2W
WA72SY2B
WA72SY Lavatriçe e veçuar 299,99 € Në dispozicion: Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W7723 W7723 Lavatriçe e veçuar 399,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W8543 W8543 Lavatriçe e veçuar 399,99 € Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WT61062 WT61062 Lavatriçe e veçuar 399,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 600 rpm Niveli i energjisë: A-10%
WS62SY2W WS62SY2W Lavatriçe e veçuar 359,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W7523 W7523 Lavatriçe e veçuar 356,99 € 319,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W8503 W8503 Lavatriçe e veçuar 369,99 € 299,99 € Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W72Y2 W72Y2 Lavatriçe e veçuar 274,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
W6202/S W6202/S Lavatriçe e veçuar 259,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
W6202/S W6202/S Lavatriçe e veçuar 259,99 € Kapaciteti: 6,5 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
W62Y2/S W62Y2/S Lavatriçe e veçuar 245,99 € 219,99 € Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme