Lavatriçe

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
W11EI743P W11EI743P Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W2A946T W2A946T Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 9 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm
W6101/S W6101/S Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A-10%
W6402/SRI W6402/SRI Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
W6EI843P W6EI843P Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W7203 W7203 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W8424X W8424X Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WA824 WA824 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm
WE62S3 WE62S3 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WE723 WE723 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WE843 WE843 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WEI74S3A WEI74S3A Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WEI74S3B WEI74S3B Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WEI843 WEI843 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WEI843R WEI843R Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WP60S3 WP60S3 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WP62S3 WP62S3 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WP6YS2/IR WP6YS2/IR Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
WP6YS3 WP6YS3 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WP7Y3 WP7Y3 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
WS967LN WS967LN Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 9 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.600 rpm
WT61082 WT61082 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A-10%
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme