Lavatriçe

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
W11NHPI84AS W11NHPI84AS Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 8 kg Niveli i energjisë: A
WNA84A WNA84A Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 8 kg Niveli i energjisë: A
WNA84AALWIFI WNA84AALWIFI Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 8 kg Niveli i energjisë: A
WNA94A WNA94A Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 9 kg Niveli i energjisë: A
WNEI14AS WNEI14AS Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 10 kg Niveli i energjisë: A
WNEI72B WNEI72B Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 7 kg Niveli i energjisë: B
WNEI84AS WNEI84AS Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 8 kg Niveli i energjisë: A
WNEI94AS WNEI94AS Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 9 kg Niveli i energjisë: A
WNHA74SASEU WNHA74SASEU Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 7 kg Niveli i energjisë: A
WNHPI62SCS WNHPI62SCS Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 6 kg Niveli i energjisë: C
WNHPI72SCS WNHPI72SCS Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 7 kg Niveli i energjisë: C
WNHPI84AS WNHPI84AS Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 8 kg Niveli i energjisë: A
WNPI72B WNPI72B Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 7 kg Niveli i energjisë: B
WNS14AAT3 WNS14AAT3 Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 10 kg Niveli i energjisë: A
WNS1X4ARTWIFI WNS1X4ARTWIFI Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 10,5 kg Niveli i energjisë: A
WNS94ATWIFI WNS94ATWIFI Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 9 kg Niveli i energjisë: A
WPNA94AALPWIFI WPNA94AALPWIFI Lavatriçe e veçuar Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: 9 kg Niveli i energjisë: A
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme