Shporet i rrymes

Karakteristika të veçanta:
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme