Shporet i rrymes

Karakteristika të veçanta:
E51102ABR E51102ABR Sobë me korrent Sobë me korrent Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 85 × 60,5 cm
E51102AW E51102AW Sobë me korrent Sobë me korrent Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 85 × 60,5 cm
E51102AX E51102AX Sobë me korrent Sobë me korrent Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 85 × 60,5 cm
E5121WH E5121WH Sobë me korrent Sobë me korrent Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 85 × 59,4 cm
E57306AW E57306AW Sobë me korrent Sahat elektronik programimi me komandim me prekje (TouchControl - EPT) Sobë me korrent Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 85 × 60 cm
E6121BRD E6121BRD Sobë me korrent Sobë me korrent Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 60 cm
E6121WD E6121WD Sobë me korrent Sobë me korrent Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 60 cm
E63102BBR E63102BBR Sobë me korrent Sobë me korrent Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 60 cm
EC611G EC611G Sobë me korrent me xhamqeramikë Sobë me korrent me xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 60 cm
EC6141SC EC6141SC Sobë me korrent me xhamqeramikë Sobë me korrent me xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 60 cm
EC6241WD EC6241WD Sobë me korrent me xhamqeramikë Sahat mekanik minutash me stakim Sobë me korrent me xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 60 cm
EC6341WC EC6341WC Sobë me korrent me xhamqeramikë Sobë me korrent me xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 60 cm
EC63INI EC63INI Sobë me korrent me xhamqeramikë Sobë me korrent me xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 60 cm
G20W G20W Sobë me gaz Sobë me gaz Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 40 × 85 × 60 cm
G6110WJ G6110WJ Sobë me gaz Sobë me gaz Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 60 cm
K6121WG K6121WG Sobë e kombinuar Sobë e kombinuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 60 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme