Pllake montuese

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
CT43SC CT43SC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
EC642CLI EC642CLI Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 9,2 × 51 cm
ECT322BCSC ECT322BCSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 5,1 × 52 cm
ECT41SC ECT41SC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECT643BX ECT643BX Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52,5 cm
ECT643SYB ECT643SYB Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECT643SYW ECT643SYW Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECT648ORAB ECT648ORAB Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52 cm
GCE681BSC GCE681BSC Pjanurë e kombinuar inkaso Pjanurë e kombinuar inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 13,2 × 52,2 cm Vatra gazi të mbrojtura
GCE691BSC GCE691BSC Pjanurë e kombinuar inkaso Pjanurë e kombinuar inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 13,2 × 52,2 cm Vatra gazi të mbrojtura
GE681X GE681X Pjanurë e kombinuar inkaso Pjanurë e kombinuar inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 13 × 52 cm Vatra gazi të mbrojtura
GE690X GE690X Pjanurë e kombinuar inkaso Pjanurë e kombinuar inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 13 × 52 cm Vatra gazi të mbrojtura
GI6401BSC GI6401BSC Pianurë me induksion Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
GI6401BSC GI6401BSC Pianurë me induksion Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
GI6421BC GI6421BC Pianurë me induksion Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
GI6421BX GI6421BX Pianurë me induksion Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme