Afër
...

Pllake montuese

Dizajn linjat:
IT65KRB
IT65KR
IT65KR 499,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 6,1 × 51,4 cm Funksioni Power Boost
IS634ST IS634ST 480,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 6,2 × 52 cm Funksioni Power Boost
ECS880USC ECS880USC Pianurë xhamqeramikë 474,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 85 × 4,7 × 51 cm Mbyllje sigurimi
IT612SYB
IT612SYW
IT612SY 408,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,6 × 51 cm Funksioni Power Boost
ECS780USC ECS780USC Pianurë xhamqeramikë 409,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 75 × 4,7 × 51 cm Mbyllje sigurimi
IT614CSC IT614CSC 389,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,5 × 51 cm Funksioni Power Boost
IT614X IT614X 379,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,8 × 51,5 cm Funksioni Power Boost
ECS680USC ECS680USC Pianurë xhamqeramikë 359,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECS693USC ECS693USC Pianurë xhamqeramikë 349,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECT6SY2B
ECT6SY2W
ECT6SY2 Pianurë xhamqeramikë 289,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECT693ORAB
ECT693ORAW
ECT693ORA Pianurë xhamqeramikë 279,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,1 × 52 cm Mbyllje sigurimi
IT612SY2B
IT612SY2W
IT612SY2 319,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 6,1 × 51 cm Funksioni Power Boost
ECT680X ECT680X Pianurë xhamqeramikë 329,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51,5 cm Mbyllje sigurimi
EC642CLI EC642CLI Pianurë xhamqeramikë 295,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 9 × 51 cm
ECK63CLI
ECK63CLB
ECK63CL Pianurë xhamqeramikë 295,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 8,6 × 51 cm
ECT620X ECT620X Pianurë xhamqeramikë 295,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51,5 cm Mbyllje sigurimi
ECT610X ECT610X Pianurë xhamqeramikë 274,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51,5 cm Mbyllje sigurimi
EC630X EC630X Pianurë xhamqeramikë 249,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,2 × 51 cm
EC6INB EC6INB Pianurë xhamqeramikë 249,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 8,1 × 51 cm
EC6INI EC6INI Pianurë xhamqeramikë 249,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 8,1 × 51 cm
ECT620CSC ECT620CSC Pianurë xhamqeramikë 239,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
EC610X EC610X Pianurë xhamqeramikë 229,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,2 × 51 cm
EC610SC EC610SC Pianurë xhamqeramikë 225,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 7,5 × 51 cm
EC610CSC EC610CSC Pianurë xhamqeramikë 219,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 9,2 × 51 cm
ECT330ORAB ECT330ORAB Pianurë xhamqeramikë 199,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 6,6 × 52 cm Mbyllje sigurimi
ECD610X ECD610X Pianurë xhamqeramikë 189,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51,5 cm
ECD620ASC ECD620ASC Pianurë xhamqeramikë 179,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 4,7 × 51 cm
ECD620AXC ECD620AXC Pianurë xhamqeramikë 179,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,4 × 4,9 × 51 cm
ECT641BSC ECT641BSC Pianurë xhamqeramikë 225,99 € 179,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
EC310CSC EC310CSC Pianurë xhamqeramikë 159,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 7,5 × 51 cm
G340UX G340UX Pianurë me gaz inkaso 159,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28,8 × 10,3 × 51 cm Pajisje sigurimi Vatra gazi të mbrojtura
ICG2000SP ICG2000SP Pllakë induktive 79,99 €
ICE2000SP ICE2000SP Pllakë induktive 79,99 € 49,99 €
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme