Pllake montuese

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
CT43SC CT43SC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
EC310CSC EC310CSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 7,5 × 51 cm
EC310INB EC310INB Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 7,5 × 51 cm
EC321BCSC EC321BCSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 8,5 × 52 cm
EC610CSC EC610CSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 9,2 × 51 cm
EC610SC EC610SC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 7,5 × 51 cm
EC610X EC610X Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,2 × 51 cm
EC630X EC630X Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,2 × 51 cm
EC641BSC EC641BSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,2 × 52 cm
EC641BX EC641BX Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,2 × 52 cm
EC642CLI
EC642CLB
EC642CL Pianurë xhamqeramikë Në dispozicion: Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 9,2 × 51 cm
EC642INB EC642INB Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 9,2 × 52 cm
EC642INI EC642INI Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 9,2 × 52 cm
EC6INB EC6INB Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 8,1 × 51 cm
EC6INI EC6INI Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 8,1 × 51 cm
ECD641BSC ECD641BSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECD643BSC ECD643BSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECS680USC ECS680USC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECS693USC ECS693USC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECS780USC ECS780USC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 75 × 4,7 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECS846BCSC ECS846BCSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 79,5 × 5,1 × 52 cm
ECS880USC ECS880USC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 85 × 4,7 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECS959BCSC ECS959BCSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90 × 4,7 × 52 cm
ECT322ORAB ECT322ORAB Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 6,6 × 52 cm
ECT41SC ECT41SC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECT620CSC ECT620CSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECT631BSC ECT631BSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT641BSC ECT641BSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECT641BX ECT641BX Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT643BCSC ECT643BCSC Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT643BX ECT643BX Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52,5 cm
ECT644SY2W
ECT644SY2B
ECT644SY2 Pianurë xhamqeramikë Në dispozicion: Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECT648ORAB
ECT648ORAW
ECT648ORA Pianurë xhamqeramikë Në dispozicion: Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT680X ECT680X Pianurë xhamqeramikë Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51,5 cm Mbyllje sigurimi
ECT693ORA ECT693ORA Pianurë xhamqeramikë Në dispozicion: Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,1 × 52 cm Mbyllje sigurimi
ECT6SY2B
ECT6SY2W
ECT6SY2 Pianurë xhamqeramikë Në dispozicion: Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
G340UX G340UX Pianurë me gaz inkaso Pianurë me gaz inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28,8 × 10,3 × 51 cm Pajisje sigurimi Vatra gazi të mbrojtura
GC341UC GC341UC Pianurë xhamqeramikë me gaz Pianurë xhamqeramikë me gaz Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 10,8 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
ICE2000SP ICE2000SP Pllakë induktive Pllakë induktive
ICG2000SP ICG2000SP Pllakë induktive Pllakë induktive
IS634ST IS634ST Pianurë me induksion Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 6,2 × 52 cm
ISG2000SP ISG2000SP Pllakë induktive Pllakë induktive
IT43SC IT43SC Pianurë me induksion Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52,5 cm
IT612SY2B
IT612SY2W
IT612SY2 Pianurë me induksion Në dispozicion: Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 6,1 × 51 cm
IT612SYB
IT612SYW
IT612SY Pianurë me induksion Në dispozicion: Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,6 × 51 cm
IT614CSC IT614CSC Pianurë me induksion Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,5 × 51 cm
IT614X IT614X Pianurë me induksion Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,8 × 51,5 cm
IT640BX IT640BX Pianurë me induksion Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 6 × 52,5 cm
IT65KR IT65KR Pianurë me induksion Në dispozicion: Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 6,1 × 51,4 cm
KC621UUSC KC621UUSC Pianurë xhamqeramikë e kombinuar - gaz/korrent Pianurë xhamqeramikë e kombinuar - gaz/korrent Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 10,5 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme