Mikrovale

BM235ORA BM235ORA 319,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike
BCM547ST BCM547ST Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm
BM171E2X
BM171E2XG
BM171E2X Në dispozicion: Komandim me dorë
BM201INB BM201INB Komanda elektronike
BM201INI BM201INI Komanda elektronike
BM235CLI BM235CLI Komandim me dorë
BM251S7XG BM251S7XG Komanda elektronike
BM251ST BM251ST Komanda elektronike
BM300X BM300X Komanda elektronike
BM5350X BM5350X Komanda elektronike
BM6240SY2 BM6240SY2 Në dispozicion: Komanda elektronike
GMO20DGB GMO20DGB Komanda elektronike Ngjyra: E zeze
GMO23ORAITO GMO23ORAITO Në dispozicion: Komanda elektronike
GMO25ORAITO GMO25ORAITO Komanda elektronike
MMO20DBII MMO20DBII Komanda elektronike
MMO20DGEII MMO20DGEII Komanda elektronike
MMO20DWII MMO20DWII Komanda elektronike
MMO20MBII MMO20MBII Komandim me dorë
MMO20MGWII MMO20MGWII Komandim me dorë
MMO20MWII MMO20MWII Komandim me dorë
MO17DE MO17DE Komanda elektronike Ngjyra: Inox
MO17D MO17D Në dispozicion: Komanda elektronike
MO17ME MO17ME Komandim me dorë
MO17M MO17M Në dispozicion: Komandim me dorë
MO20DGE MO20DGE Komanda elektronike
MO20DW MO20DW Komanda elektronike
MO20MW MO20MW Komandim me dorë
MO21DGB MO21DGB Komanda elektronike
MO21MGB MO21MGB Komandim me dorë
MO21MGE MO21MGE Komandim me dorë
MO23ORA MO23ORA Në dispozicion: Komanda elektronike
MO23ST MO23ST Komanda elektronike
MO25INB MO25INB Komanda elektronike
MO25INI MO25INI Komanda elektronike
MO4250CLI
MO4250CLB
MO4250CL Në dispozicion: Komandim me dorë
MO6240SY2B
MO6240SY2W
MO6240SY2 Në dispozicion: Komanda elektronike
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme