Afër
...

Mikrovale

BCM547ST BCM547ST 795,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm
BM235ORAB BM235ORAB Furrë mikrovalë inkaso me zgarrë 319,99 € 299,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,2 × 39 × 37,6 cm
BM251ST BM251ST Furrë me mikrovalë inkaso 379,99 € 299,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 41 cm
BM6240SY2 BM6240SY2 Furrë mikrovalë inkaso me zgarrë 298,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 39 × 39 cm
BM251S7XG BM251S7XG Furrë me mikrovalë e kombinuar - inkaso 289,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 47 cm
BM201INB BM201INB Furrë me mikrovalë inkaso 269,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 32,4 cm
BM201INI BM201INI Furrë me mikrovalë inkaso 269,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 32,4 cm
GMO23ORAITO GMO23ORAITO Furrë me mikrovalë e veçuar 244,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51 × 30,3 × 41 cm
GMO25ORAITO GMO25ORAITO Furrë me mikrovalë e veçuar 239,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51 × 30,3 × 41 cm
MO23ORAW
MO23ORAB
MO23ORA Furrë me mikrovalë e veçuar 239,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51 × 30,3 × 41 cm
BM171E2X
BM171E2XG
BM171E2X Furrë me mikrovalë inkaso 179,99 € Në dispozicion: Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,4 × 31,9 cm
MO25INB MO25INB Furrë me mikrovalë e veçuar 189,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51,3 × 30,6 × 43 cm
MO25INI MO25INI Furrë me mikrovalë e veçuar 189,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51,3 × 30,6 × 43 cm
MO23ST MO23ST Furrë me mikrovalë e veçuar 225,99 € 169,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51 × 30,3 × 42,5 cm
BM300X BM300X Furrë me mikrovalë inkaso 159,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 34,5 cm
GMO20DGB GMO20DGB Furrë me mikrovalë e veçuar 152,99 € Komanda elektronike Ngjyra: E zeze Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 47 × 28 × 36,7 cm
MO6240SY2B
MO6240SY2W
MO6240SY2 Furrë me mikrovalë e veçuar 139,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 48 × 28 × 39 cm
MO20DGE MO20DGE Furrë me mikrovalë e veçuar 139,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 35,8 cm
MO21DGB MO21DGB Furrë me mikrovalë e veçuar 139,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 46 × 29 × 34 cm
MO4250CLI
MO4250CLB
MO4250CL Furrë me mikrovalë e veçuar 132,99 € Në dispozicion: Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,5 × 28,9 × 36,1 cm
MO21MGB MO21MGB Furrë me mikrovalë e veçuar 119,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 46 × 29 × 34 cm
MO21MGE MO21MGE Furrë me mikrovalë e veçuar 139,99 € 99,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 46 × 29 × 34 cm
MMO20DBII MMO20DBII Furrë me mikrovalë e veçuar 89,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 35 cm
MO17DE MO17DE Furrë me mikrovalë e veçuar 89,99 € Komanda elektronike Ngjyra: Inox Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 35,8 cm
MO17ME MO17ME Furrë me mikrovalë e veçuar 89,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 35,8 cm
MO20DW MO20DW Furrë me mikrovalë e veçuar 89,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 37,4 cm
MO20MW MO20MW Furrë me mikrovalë e veçuar 81,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 36,2 cm
MMO20DWII MMO20DWII Furrë me mikrovalë e veçuar 79,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 33,5 cm
MMO20MBII MMO20MBII Furrë me mikrovalë e veçuar 79,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 35 cm
MO17M MO17M Furrë me mikrovalë e veçuar 79,99 € Në dispozicion: Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 33,5 cm
MMO20MGWII MMO20MGWII Furrë me mikrovalë e veçuar 76,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 35 cm
MMO20MWII MMO20MWII Furrë me mikrovalë e veçuar 74,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 35 cm
MO17D MO17D Furrë me mikrovalë e veçuar 79,99 € 62,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 33,5 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme