Mikrovale

BM235ORA BM235ORA Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 39 × 35,1 cm
MO4250CLI MO4250CLI Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,5 × 28,9 × 36,1 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme