Mikrovale

BM235ORA BM235ORA 319,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 39 × 35,1 cm
BCM547ST BCM547ST Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm
BM171E2X
BM171E2XG
BM171E2X Në dispozicion: Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 30 cm
BM201INB BM201INB Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 32,4 cm
BM201INI BM201INI Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 32,4 cm
BM235CLI BM235CLI Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,2 × 39 × 35,6 cm
BM251S7XG BM251S7XG Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 45 cm
BM251ST BM251ST Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 41 cm
BM300X BM300X Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 32,5 cm
BM5350X BM5350X Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 39 × 40 cm
BM6240SY2 BM6240SY2 Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 39 × 39 cm
GMO20DGB GMO20DGB Komanda elektronike Ngjyra: E zeze Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 47 × 28 × 36,7 cm
GMO23ORAITO GMO23ORAITO Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51 × 30,3 × 41 cm
GMO25ORAITO GMO25ORAITO Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51 × 30,3 × 41 cm
MMO20DBII MMO20DBII Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 35 cm
MMO20DGEII MMO20DGEII Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 36 cm
MMO20DWII MMO20DWII Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 33,5 cm
MMO20MBII MMO20MBII Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 35 cm
MMO20MGWII MMO20MGWII Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 35 cm
MMO20MWII MMO20MWII Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 35 cm
MO17DE MO17DE Komanda elektronike Ngjyra: Inox Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 35,8 cm
MO17D MO17D Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 33,5 cm
MO17ME MO17ME Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 35,8 cm
MO17M MO17M Në dispozicion: Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 33,5 cm
MO20DGE MO20DGE Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 35,8 cm
MO20DW MO20DW Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 37,4 cm
MO20MW MO20MW Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 36,2 cm
MO21DGB MO21DGB Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 46 × 29 × 34 cm
MO21MGB MO21MGB Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 46 × 29 × 34 cm
MO21MGE MO21MGE Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 46 × 29 × 34 cm
MO23ORA MO23ORA Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51 × 30,3 × 41 cm
MO23ST MO23ST Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51 × 30,3 × 42,5 cm
MO25INB MO25INB Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51,3 × 30,6 × 43 cm
MO25INI MO25INI Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51,3 × 30,6 × 43 cm
MO4250CLI
MO4250CLB
MO4250CL Në dispozicion: Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,5 × 28,9 × 36,1 cm
MO6240SY2B
MO6240SY2W
MO6240SY2 Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 48 × 28 × 39 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme