Afër
...

Mikrovale

BCM547ST BCM547ST 795,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm
BM251ST BM251ST 379,99 € Komanda elektronike
BM235ORA BM235ORA 319,99 € 299,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike
BM6240SY2 BM6240SY2 298,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike
BM251S7XG BM251S7XG 289,99 € Komanda elektronike
BM5350X BM5350X 289,99 € Komanda elektronike
BM201INB BM201INB 269,99 € Komanda elektronike
BM201INI BM201INI 269,99 € Komanda elektronike
BM235CLI BM235CLI 269,99 € Komandim me dorë
GMO23ORAITO GMO23ORAITO 244,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike
GMO25ORAITO GMO25ORAITO 239,99 € Komanda elektronike
MO23ORA MO23ORA 239,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike
MO23ST MO23ST 225,99 € Komanda elektronike
BM171E2X
BM171E2XG
BM171E2X 179,99 € Në dispozicion: Komandim me dorë
MO25INB MO25INB 189,99 € Komanda elektronike
MO25INI MO25INI 189,99 € Komanda elektronike
BM300X BM300X 159,99 € Komanda elektronike
GMO20DGB GMO20DGB 152,99 € Komanda elektronike Ngjyra: E zeze
MMO20DGEII MMO20DGEII 139,99 € Komanda elektronike
MO20DGE MO20DGE 139,99 € Komanda elektronike
MO21DGB MO21DGB 139,99 € Komanda elektronike
MO21MGE MO21MGE 139,99 € Komandim me dorë
MO6240SY2B
MO6240SY2W
MO6240SY2 139,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike
MO4250CLI
MO4250CLB
MO4250CL 132,99 € Në dispozicion: Komandim me dorë
MO21MGB MO21MGB 119,99 € Komandim me dorë
MMO20DBII MMO20DBII 89,99 € Komanda elektronike
MO17DE MO17DE 89,99 € Komanda elektronike Ngjyra: Inox
MO17ME MO17ME 89,99 € Komandim me dorë
MO20DW MO20DW 89,99 € Komanda elektronike
MO20MW MO20MW 81,99 € Komandim me dorë
MMO20DWII MMO20DWII 79,99 € Komanda elektronike
MMO20MBII MMO20MBII 79,99 € Komandim me dorë
MO17D MO17D 79,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike
MO17M MO17M 79,99 € Në dispozicion: Komandim me dorë
MMO20MGWII MMO20MGWII 76,99 € Komandim me dorë
MMO20MWII MMO20MWII 74,99 € Komandim me dorë
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme