Furre montuese

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
BO617ST BO617ST Furrë inkaso 380,99 € Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BA737EB BA737EB Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BC615E19XK-2 BC615E19XK-2 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BC6306ZX BC6306ZX Sahat elektronik programimi me komandim me prekje (TouchControl - EPT) Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO5320AX BO5320AX Furrë inkaso Sahat elektronik programimi me komandim me prekje (TouchControl - EPT) Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO53CLI
BO53CLB
BO53CL Furrë inkaso Në dispozicion: Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO613E01XK BO613E01XK Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO615E01XK BO615E01XK Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO615E10X BO615E10X Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO615E20XG-M BO615E20XG-M Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO617ORA BO617ORA Furrë inkaso Në dispozicion: Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO627E10X BO627E10X Furrë inkaso Sahat mekanik minutash me stakim Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO627INB BO627INB Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO627INI BO627INI Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO635E11X BO635E11X Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO637E21XG BO637E21XG Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO637ORAB
BO637ORAW
BO637ORA Furrë inkaso Në dispozicion: Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO658ORAB
BO658ORAW
BO658ORA Furrë inkaso Në dispozicion: Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO715E20XG-M BO715E20XG-M Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO71SY2B
BO71SY2W
BO71SY2 Furrë inkaso Në dispozicion: Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO737E114X BO737E114X Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO737E24XG BO737E24XG Furrë inkaso Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO8KR BO8KR Furrë inkaso Në dispozicion: Modul elektronik komandimi (DirectTouch) Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
WD1410X WD1410X Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 14 × 56 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme