Frigorifer montues

KCS3178KOS Frigorifer i kombinuar - inkaso Frigorifer i kombinuar - inkaso Lloji i pajisjes: inkaso e integruar
NRKI2181E1 NRKI2181E1 Frigorifer i kombinuar - inkaso Frigorifer i kombinuar - inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 269 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar NoFrost DualAdvance Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 177,2 × 54,5 cm
NRKI4181E1 NRKI4181E1 Frigorifer i kombinuar - inkaso Frigorifer i kombinuar - inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 269 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar NoFrost DualAdvance Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 177,2 × 54,5 cm
NRKI5181CW NRKI5181CW Frigorifer i kombinuar - inkaso Frigorifer i kombinuar - inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 278 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar NoFrost DualAdvance Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 177,5 × 54,5 cm
RBI4121BW RBI4121BW Frigorifer inkaso Frigorifer inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 203 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 122,5 × 54,5 cm
RBI4181E1 RBI4181E1 Frigorifer inkaso Frigorifer inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 288 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 177,2 × 54,5 cm
RBI5121CW RBI5121CW Frigorifer inkaso Frigorifer inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 203 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 122,5 × 54,5 cm
RBIU6092AW RBIU6092AW Frigorifer nën pult - inkaso Frigorifer nën pult - inkaso Niveli i energjisë: A++ Volumi neto l: 130 L Lloji i pajisjes: inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,6 × 82 × 54,5 cm
RFI4151AW RFI4151AW Frigorifer i kombinuar inkaso Frigorifer i kombinuar inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 234 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 144,5 × 54,5 cm
RFI4160AW RFI4160AW Frigorifer i kombinuar inkaso Frigorifer i kombinuar inkaso Niveli i energjisë: A Volumi neto l: 264 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 157,5 × 54,5 cm
RI4091AW RI4091AW Frigorifer inkaso Frigorifer inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 151 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 87,5 × 54,5 cm
RI4121AW RI4121AW Frigorifer inkaso Frigorifer inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 214 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 122,5 × 54,5 cm
RI4121BW RI4121BW Frigorifer inkaso Frigorifer inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 219 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 122,5 × 54,5 cm
RI4181E1 RI4181E1 Frigorifer inkaso Frigorifer inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 305 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 177,2 × 54,5 cm
RKI2181E1 RKI2181E1 Frigorifer i kombinuar - inkaso Frigorifer i kombinuar - inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 263 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 177,2 × 54,5 cm
RKI4181E1 RKI4181E1 Frigorifer i kombinuar - inkaso Frigorifer i kombinuar - inkaso Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 263 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 177,2 × 54,5 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme