Pllake dekorative

DFM46PBX DFM46PBX Derë mbuluese dekorative për furrën me mikrovalë Derë mbuluese dekorative për furrën me mikrovalë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 45,8 × 5 cm
DFP45E DFP45E Derë mbuluese dekorative për furrën me mikrovalë Derë mbuluese dekorative për furrën me mikrovalë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,4 × 45 × 6,4 cm
DFP850E DFP850E Derë mbuluese dekorative për furrën me mikrovalë Derë mbuluese dekorative për furrën me mikrovalë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 46,2 × 6,3 cm
DPM-ORA-E DPM-ORA-E Derë mbuluese dekorative për furrën me mikrovalë Derë mbuluese dekorative për furrën me mikrovalë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,6 × 46,3 × 5,8 cm
DPM-ORA-S DPM-ORA-S Derë mbuluese dekorative për furrën me mikrovalë Derë mbuluese dekorative për furrën me mikrovalë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,6 × 46,3 × 5,8 cm
DPR-ORA S DPR-ORA S Derë dekorative për frigorifer të kombinuar Derë dekorative për frigorifer të kombinuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 179 × 5,7 cm
DPR-ST DPR-ST Derë dekorative për frigorifer të kombinuar Derë dekorative për frigorifer të kombinuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 179 × 5,7 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme