Aspirator

Dizajn linjat:
Tipi I konstruksionit:
Karakteristika të veçanta:
BHI611ES BHI611ES Kodi i artikullit: 733140 Butonat: si çelës Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 370 m³/h Niveli i energjisë: D Linja: Essential Line Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 53,4 × 20,8 × 30 cm
BHP623E11B BHP623E11B Kodi i artikullit: 514447 Aspirator inkaso Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 368 m³/h Niveli i energjisë: C Linja: Essential Line Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 17 × 30,5 cm
BHP623E12BG BHP623E12BG Kodi i artikullit: 514448 Aspirator inkaso Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 435 m³/h Niveli i energjisë: C Linja: Essential Line Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 17 × 31,5 cm
BHP623E13X BHP623E13X Kodi i artikullit: 514461 Aspirator inkaso Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 639 m³/h Niveli i energjisë: B Linja: Essential Line Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 31 × 30,5 cm
BHP643S3BG BHP643S3BG Kodi i artikullit: 514465 Aspirator inkaso Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 518 m³/h Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 31 × 31,5 cm
DF6116E DF6116E Kodi i artikullit: 185614 Aspirator inkaso Butonat: si çelës Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 400 m³/h Niveli i energjisë: E Linja: Essential Line Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 17,3 × 29,5 cm
DF613X DF613X Kodi i artikullit: 734877 Aspirator inkaso Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 328 m³/h Niveli i energjisë: C Linja: Essential Line Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 17 × 30,5 cm
DFGA9575BXEX DFGA9575BXEX Aspirator kuzhine Kodi i artikullit: 390215 Aspirator kuzhine Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 530 m³/h Niveli i energjisë: C Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 82,6 × 74 × 9,2 cm
DK63CLI
DK63CLB
DK63CL Në dispozicion: Kodi i artikullit: 415129 Aspirator që montohet në mur Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 770 m³/h Niveli i energjisë: D Linja: Klasike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 28 × 50 cm
DK63MCLI DK63MCLI Kodi i artikullit: 457835 Aspirator që montohet në mur Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 621 m³/h Niveli i energjisë: D Linja: Klasike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 31 × 50 cm
DKG552-ORA-W
DKG552-ORA-S
DKG552-ORA Në dispozicion: Kodi i artikullit: 274961 Aspirator që montohet në mur Butonat: si çelës Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 625 m³/h Niveli i energjisë: D Linja: Gorenje Ora-Ïto Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 55 × 51 × 38,8 cm
DKG9335E DKG9335E Kodi i artikullit: 182959 Aspirator që montohet në mur Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 394 m³/h Niveli i energjisë: D Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90 × 6 × 49 cm
DT6SY2B
DT6SY2W
DT6SY2 Në dispozicion: Kodi i artikullit: 312565 Aspirator që montohet në mur Butonat: Buton Simplicity per komandim te lehte Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 618 m³/h Niveli i energjisë: D Linja: Simplicity II Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,5 × 43,5 cm
DT9SY2B
DT9SY2W
DT9SY2 Në dispozicion: Kodi i artikullit: 312566 Aspirator që montohet në mur Butonat: Buton Simplicity per komandim te lehte Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 630 m³/h Niveli i energjisë: D Linja: Simplicity II Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90 × 9,5 × 43,5 cm
DU6115EC DU6115EC Kodi i artikullit: 190549 Aspirator që montohet Butonat: si çelës Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 125 m³/h Niveli i energjisë: C Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 7,7 × 47 cm
DU6115W DU6115W Kodi i artikullit: 190546 Aspirator që montohet Butonat: si çelës Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 125 m³/h Niveli i energjisë: C Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 7,7 × 47 cm
DU611B DU611B Kodi i artikullit: 101567 Aspirator që montohet Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 208 m³/h Niveli i energjisë: D Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,9 × 13,2 × 51 cm
IHGC963ORA IHGC963ORA Në dispozicion: Kodi i artikullit: 728157 Ishull Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 550 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90 × 56 × 60 cm
IHT941A2XBG IHT941A2XBG Kodi i artikullit: 474646 Ishull Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 462 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 89,8 × 5,9 × 61,1 cm
WHC623E14X WHC623E14X Kodi i artikullit: 514489 Aspirator që montohet në mur Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 408 m³/h Niveli i energjisë: C Linja: Essential Line Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 25 × 50 cm
WHI641A3XGB WHI641A3XGB Kodi i artikullit: 474635 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 419 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 45 × 37,3 cm
WHI641E6XG WHI641E6XG Në dispozicion: Kodi i artikullit: 491926 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 633 m³/h Niveli i energjisë: B Linja: Essential Line Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 45 × 37,3 cm
WHI641ST WHI641ST Kodi i artikullit: 498345 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 508 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 45 × 47 cm
WHI643ORAB
WHI643ORAW
WHI643ORA Në dispozicion: Kodi i artikullit: 728153 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 570 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 42,5 × 47 cm
WHI941A3XGB WHI941A3XGB Kodi i artikullit: 474636 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 419 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 89,8 × 45 × 37,3 cm
WHI941ST WHI941ST Kodi i artikullit: 498347 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 508 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90 × 45 × 47 cm
WHI943ORA WHI943ORA Në dispozicion: Kodi i artikullit: 728154 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 570 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90 × 42,5 × 47 cm
WHT641A2XBG WHT641A2XBG Kodi i artikullit: 474619 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 472 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 5,9 × 45,6 cm
WHT68INB WHT68INB Kodi i artikullit: 506917 Aspirator që montohet në mur Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 591 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,5 × 45 cm
WHT68INI WHT68INI Kodi i artikullit: 506916 Aspirator që montohet në mur Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 591 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,5 × 45 cm
WHT921E5X WHT921E5X Kodi i artikullit: 474614 Aspirator që montohet në mur Butonat: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 576 m³/h Niveli i energjisë: C Linja: Essential Line Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 89,8 × 4,2 × 45 cm
WHT941A2XBG WHT941A2XBG Kodi i artikullit: 474621 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 462 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 89,8 × 5,9 × 45,6 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme