Aspirator

Dizajn linjat:
Tipi I konstruksionit:
Karakteristika të veçanta:
BHI611ES BHI611ES Kodi i artikullit: 733140 Butonat: si çelës Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 370 m³/h Niveli i energjisë: D Linja: Essential Line Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 53,4 × 20,8 × 30 cm
WHI643ORAB
WHI643ORAW
WHI643ORA Në dispozicion: Kodi i artikullit: 728153 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 570 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 42,5 × 47 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme