Ngrohës elektrik

HE2500L HE2500L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 34 × 34 × 15,5 cm
HF2000L HF2000L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 26 × 83 × 26 cm
HH2000L HH2000L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 26 × 80 × 26 cm
OPTIHEAT 2000EWP OPTIHEAT 2000EWP Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 92 × 43 × 24 cm
OPTIHEAT 2000GTP OPTIHEAT 2000GTP Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 92 × 43 × 24 cm
OPTIHEAT 2000GTWP OPTIHEAT 2000GTWP Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 92 × 43 × 24 cm
OPTIHEAT 2000MP OPTIHEAT 2000MP Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 92 × 43 × 24 cm
OR2000MM OR2000MM Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28 × 64 × 42,5 cm
OR2300PEM OR2300PEM Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28 × 64 × 53,5 cm
OR2300SRM OR2300SRM Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28 × 67 × 56 cm
OR2500MFM OR2500MFM Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28 × 64 × 44,5 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme