Afër
...

Ngrohës elektrik

HC2200EM HC2200EM 159,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 20,3 × 85,5 × 32 cm
HF2000L HF2000L 159,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 26 × 83 × 26 cm
OR2300SRM OR2300SRM 129,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28 × 67 × 56 cm
HH2000L HH2000L 149,99 € 99,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28 × 84 × 28 cm
OPTIHEAT 2000GTWP OPTIHEAT 2000GTWP 89,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 92 × 43 × 24 cm
OR2500MFM OR2500MFM 84,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28 × 64 × 44,5 cm
OPTIHEAT 2000EWP OPTIHEAT 2000EWP 79,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 92 × 43 × 24 cm
OPTIHEAT 2000GTP OPTIHEAT 2000GTP 79,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 92 × 43 × 24 cm
OR2300PEM OR2300PEM 99,99 € 69,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28 × 64 × 53,5 cm
OPTIHEAT 2000MP OPTIHEAT 2000MP 49,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 92 × 43 × 24 cm
OR2000MM OR2000MM 69,99 € 49,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28 × 64 × 42,5 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme