Afër
...

Ngrohës elektrik

OR2000MM OR2000MM 69,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28 × 64 × 42,5 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme