Afër
...

Ngrohës elektrik

OPTIHEAT 2000EWP OPTIHEAT 2000EWP 79,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 92 × 43 × 24 cm
OPTIHEAT 2000GTP OPTIHEAT 2000GTP 79,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 92 × 43 × 24 cm
OR2000MM OR2000MM 69,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28 × 64 × 42,5 cm
OPTIHEAT 2000MP OPTIHEAT 2000MP 49,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 92 × 43 × 24 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme