Afër
...

Pjekës buke & Toster

BM1400E BM1400E Makinë buke 149,99 € Numri i programeve: 12
BM1600WG BM1600WG Makinë buke 119,99 € Numri i programeve: 16
KR1800EPRO KR1800EPRO 99,99 €
BM1200BK BM1200BK Makinë buke 89,99 € Numri i programeve: 12
BM910W BM910W Makinë buke 79,99 € Numri i programeve: 12
T800ORAB T800ORAB 69,99 €
T800ORAW T800ORAW 69,99 €
KR1800SDP KR1800SDP 59,99 €
KR1800SM KR1800SM 59,99 €
TG2514B TG2514B 59,99 €
KR1800DS KR1800DS 54,99 €
T1100CLI T1100CLI 49,99 €
T1100INF T1100INF 39,99 €
T900KARIM T900KARIM 39,99 €
WCM702PR WCM702PR 38,99 €
WCM702PW WCM702PW 38,99 €
SM703BK SM703BK 31,99 €
T850BK T850BK 29,99 €
TP900B TP900B 29,99 €
SM701GCB SM701GCB 19,99 €
SM701GCW SM701GCW 19,99 €
SM701I SM701I 19,99 €
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme