Pjekës buke & Toster

BM1400E BM1400E Makinë buke Makinë buke Numri i programeve: 12
BM1600WG BM1600WG Makinë buke Makinë buke Numri i programeve: 16
KR1800SDP KR1800SDP
SM701GCB SM701GCB
SM701GCW SM701GCW
T1100CLI T1100CLI
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme