Pjekës buke & Toster

BM1200BK BM1200BK Makinë buke Makinë buke Numri i programeve: 12
BM1400E BM1400E Makinë buke Makinë buke Numri i programeve: 12
BM1600WG BM1600WG Makinë buke Makinë buke Numri i programeve: 16
BM910W BM910W Makinë buke Makinë buke Numri i programeve: 12
KR1800DS KR1800DS
KR1800EPRO KR1800EPRO
KR1800SDP KR1800SDP
KR1800SM KR1800SM
SM701GCB SM701GCB
SM701GCW SM701GCW
SM701I SM701I
SM703BK SM703BK
T1100CLI T1100CLI
T1100INF T1100INF
T800ORAB T800ORAB
T800ORAW T800ORAW
T850BK T850BK
T900KARIM T900KARIM
TG2514B TG2514B
TP900B TP900B
WCM702PR WCM702PR
WCM702PW WCM702PW
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme