Mini aparate

BVX120WTS BVX120WTS
IMC1200B IMC1200B
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme