Pajisjet e kujdesit të flokëve

HC 19PR HC 19PR
HD 122B HD 122B TRAVEL EDITION
HD 122P HD 122P TRAVEL EDITION
HD 203BG HD 203BG IONIC CARE
HD 213GG HD 213GG
HD 215PR HD 215PR IONIC POWER
HD223PB HD223PB
HS110PR HS110PR IONIC POWER
HS90BG HS90BG IONIC CARE
HSB01PR HSB01PR
HTS03BG HTS03BG TRAVEL SET
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme