Pajisjet e kujdesit të flokëve

HC19PR HC19PR
HD122B HD122B TRAVEL EDITION
HD122P HD122P TRAVEL EDITION
HD203BG HD203BG IONIC CARE
HD213GG HD213GG
HD215PR HD215PR IONIC POWER
HD223PB HD223PB
HS110PR HS110PR IONIC POWER
HS90BG HS90BG IONIC CARE
HSB01PR HSB01PR
HTS03BG HTS03BG TRAVEL SET
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme