Linja Starck

BO658ST BO658ST Furrë inkaso 619,99 € Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 56,5 cm
BO617ST BO617ST Furrë inkaso 380,99 € Furrë inkaso Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BM251ST BM251ST Komanda elektronike
DFD70SST DFD70SST Derë dekorative për makinën larse të enëve (për modelin GV me gjerësi 60cm) Derë dekorative për makinën larse të enëve (për modelin GV me gjerësi 60cm) Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,3 × 69,9 × 1,8 cm
DPR-ST DPR-ST Derë dekorative për frigorifer të kombinuar Derë dekorative për frigorifer të kombinuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 179 × 5,7 cm
GCC800X GCC800X Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 45,5 × 40,5 cm
IS634ST IS634ST Pianurë me induksion Pianurë me induksion Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 6,2 × 52 cm Funksioni Power Boost
MO23ST MO23ST Komanda elektronike
NRK612ST NRK612ST Frigorifer i kombinuar i veçuar Frigorifer i kombinuar i veçuar Niveli i energjisë: A++ Volumi neto l: 329 L Lloji i pajisjes: E veçuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
NRK621STX NRK621STX Frigorifer i kombinuar i veçuar Frigorifer i kombinuar i veçuar Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 363 L Lloji i pajisjes: E veçuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
WD1410X WD1410X Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 14 × 56 cm
WHI641ST WHI641ST Kodi i artikullit: 498345 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 508 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 45 × 47 cm
WHI941ST WHI941ST Kodi i artikullit: 498347 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 508 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90 × 45 × 47 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme