Afër
...

Linja Starck

GCC800X GCC800X 1.470,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 45,5 × 40,5 cm
NRK621STX NRK621STX Frigorifer i kombinuar i veçuar 949,99 € Niveli i energjisë: A+ Volumi neto l: 363 L Lloji i pajisjes: E veçuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
NRK612ST NRK612ST Frigorifer i kombinuar i veçuar 899,99 € Niveli i energjisë: A++ Volumi neto l: 329 L Lloji i pajisjes: E veçuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
WHI941ST WHI941ST 579,99 € Kodi i artikullit: 498347 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 508 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90 × 45 × 47 cm
WHI641ST WHI641ST 499,99 € Kodi i artikullit: 498345 Aspirator që montohet në mur Butonat: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 508 m³/h Niveli i energjisë: B Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 45 × 47 cm
BO658ST BO658ST Furrë inkaso 619,99 € 495,99 € Niveli i energjisë: A-10% Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 56,5 cm
IS634ST IS634ST Pianurë me induksion 480,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 6,2 × 52 cm Funksioni Power Boost
WD1410X WD1410X 440,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 14 × 56 cm
DPR-ST DPR-ST Derë dekorative për frigorifer të kombinuar 399,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 179 × 5,7 cm
BM251ST BM251ST 379,99 € Komanda elektronike
BO617ST BO617ST Furrë inkaso 380,99 € 299,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
MO23ST MO23ST 225,99 € Komanda elektronike
DFD70SST DFD70SST Derë dekorative për makinën larse të enëve (për modelin GV me gjerësi 60cm) 199,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,3 × 69,9 × 1,8 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme