Afër
...

Pllake montuese

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
IT65KR IT65KR Pianurë me induksion 529,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 6,1 × 51,4 cm Funksioni Power Boost
IS634ST IS634ST Pianurë me induksion 480,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 6,2 × 52 cm Funksioni Power Boost
ECS880USC ECS880USC Pianurë xhamqeramikë 474,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 85 × 4,7 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECS959BCSC ECS959BCSC Pianurë xhamqeramikë 449,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90 × 4,7 × 52 cm
IT612SY2B
IT612SY2W
IT612SY2 Pianurë me induksion 408,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 6,1 × 51 cm Funksioni Power Boost
IT612SYB
IT612SYW
IT612SY Pianurë me induksion 408,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,6 × 51 cm Funksioni Power Boost
ECS780USC ECS780USC Pianurë xhamqeramikë 409,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 75 × 4,7 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECS846BCSC ECS846BCSC Pianurë xhamqeramikë 399,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 79,5 × 5,1 × 52 cm
IT640BX IT640BX Pianurë me induksion 399,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 6 × 52,5 cm Funksioni Power Boost
IT614CSC IT614CSC Pianurë me induksion 389,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,5 × 51 cm Funksioni Power Boost
IT614X IT614X Pianurë me induksion 379,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,8 × 51,5 cm Funksioni Power Boost
ECS680USC ECS680USC Pianurë xhamqeramikë 359,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECS693USC ECS693USC Pianurë xhamqeramikë 349,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECT6SY2B
ECT6SY2W
ECT6SY2 Pianurë xhamqeramikë 289,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECT644SY2W
ECT644SY2B
ECT644SY2 Pianurë xhamqeramikë 289,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECT648ORAB
ECT648ORAW
ECT648ORA Pianurë xhamqeramikë 279,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT680X ECT680X Pianurë xhamqeramikë 329,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51,5 cm Mbyllje sigurimi
KC621UUSC KC621UUSC Pianurë xhamqeramikë e kombinuar - gaz/korrent 326,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 10,5 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
IT43SC IT43SC Pianurë me induksion 299,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52,5 cm Funksioni Power Boost
EC642CLI
EC642CLB
EC642CL Pianurë xhamqeramikë 289,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 9,2 × 51 cm
ECT643BX ECT643BX Pianurë xhamqeramikë 289,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52,5 cm
ECT693ORA ECT693ORA Pianurë xhamqeramikë 279,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,1 × 52 cm Mbyllje sigurimi
ECT641BX ECT641BX Pianurë xhamqeramikë 269,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52 cm
EC630X EC630X Pianurë xhamqeramikë 249,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,2 × 51 cm
EC642INB EC642INB Pianurë xhamqeramikë 249,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 9,2 × 52 cm
EC642INI EC642INI Pianurë xhamqeramikë 249,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 9,2 × 52 cm
EC6INB EC6INB Pianurë xhamqeramikë 249,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 8,1 × 51 cm
EC6INI EC6INI Pianurë xhamqeramikë 249,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 8,1 × 51 cm
ECT620CSC ECT620CSC Pianurë xhamqeramikë 239,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECT643BCSC ECT643BCSC Pianurë xhamqeramikë 239,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52 cm
CT43SC CT43SC Pianurë xhamqeramikë 229,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
EC610X EC610X Pianurë xhamqeramikë 229,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,2 × 51 cm
EC641BX EC641BX Pianurë xhamqeramikë 229,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,2 × 52 cm
EC610SC EC610SC Pianurë xhamqeramikë 225,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 7,5 × 51 cm
EC610CSC EC610CSC Pianurë xhamqeramikë 219,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 9,2 × 51 cm
GC341UC GC341UC Pianurë xhamqeramikë me gaz 209,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 10,8 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
EC641BSC EC641BSC Pianurë xhamqeramikë 199,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,2 × 52 cm
ECT41SC ECT41SC Pianurë xhamqeramikë 199,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECT631BSC ECT631BSC Pianurë xhamqeramikë 199,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 52 cm
ECT641BSC ECT641BSC Pianurë xhamqeramikë 199,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECT322ORAB ECT322ORAB Pianurë xhamqeramikë 189,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 6,6 × 52 cm
ECD641BSC ECD641BSC Pianurë xhamqeramikë 179,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
EC310CSC EC310CSC Pianurë xhamqeramikë 159,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 7,5 × 51 cm
EC321BCSC EC321BCSC Pianurë xhamqeramikë 159,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 8,5 × 52 cm
G340UX G340UX Pianurë me gaz inkaso 159,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 28,8 × 10,3 × 51 cm Pajisje sigurimi Vatra gazi të mbrojtura
EC310INB EC310INB Pianurë xhamqeramikë 149,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 7,5 × 51 cm
ICE2000SP ICE2000SP Pllakë induktive 79,99 €
ICG2000SP ICG2000SP Pllakë induktive 79,99 €
ISG2000SP ISG2000SP Pllakë induktive 79,99 €
ECD643BSC ECD643BSC Pianurë xhamqeramikë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,4 × 52 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme