Afër
...

Furre montuese

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
BO8KR BO8KR Furrë inkaso 649,99 € Në dispozicion: Modul elektronik komandimi (DirectTouch) Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO658ORAB
BO658ORAW
BO658ORA Furrë inkaso 569,99 € Në dispozicion: Niveli i energjisë: A-10% Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
WD1410X WD1410X 440,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 14 × 56 cm
BO637ORAB
BO637ORAW
BO637ORA Furrë inkaso 399,99 € Në dispozicion: Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO627INI BO627INI Furrë inkaso 379,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO627INB BO627INB Furrë inkaso 369,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO53CLI
BO53CLB
BO53CL Furrë inkaso 367,99 € Në dispozicion: Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO617ORA BO617ORA Furrë inkaso 339,99 € Në dispozicion: Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO71SY2B
BO71SY2W
BO71SY2 Furrë inkaso 319,99 € Në dispozicion: Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO617ST BO617ST Furrë inkaso 380,99 € 299,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO635E11X BO635E11X Furrë inkaso 299,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BC615E19XK-2 BC615E19XK-2 Furrë e varur inkaso 295,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO637E21XG BO637E21XG Furrë inkaso 274,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BA737EB BA737EB Furrë inkaso 269,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO737E24XG BO737E24XG Furrë inkaso 269,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO627E10X BO627E10X Furrë inkaso 259,99 € Sahat mekanik minutash me stakim Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BC6306ZX BC6306ZX Furrë e varur inkaso 249,99 € Sahat elektronik programimi me komandim me prekje (TouchControl - EPT) Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO5320AX BO5320AX Furrë inkaso 249,99 € Sahat elektronik programimi me komandim me prekje (TouchControl - EPT) Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO615E10X BO615E10X Furrë inkaso 249,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO615E20XG-M BO615E20XG-M Furrë inkaso 249,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO715E20XG-M BO715E20XG-M Furrë inkaso 249,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO737E114X BO737E114X Furrë inkaso 249,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO613E01XK BO613E01XK Furrë inkaso 221,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO615E01XK BO615E01XK Furrë inkaso 219,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme