Afër
...

Pas blerjes

Pasi te blini Gorenje, ne jemi për të ju ofruar të gjitha informatat e kërkuara nga ju.

Të gjitha informatat shtesë mund ti merrni në numrin e tel: 038 55 66 88
Për informata rreth servisit dhe pjesëve rezervë thirni në numrin e tel: 049 77 88 99

Për informata tjera thirni në numrin e tel: 049 77 77 47