Afër
...

Makine tharese

Dizajn linjat:
D74SY2W D74SY2W Makinë tharëse me kondensim 407,99 € Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushja 1-7 kg Niveli i energjisë: B
D622CM D622CM Makinë tharëse me ventilim 299,99 € Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushje 6 kg Niveli i energjisë: C
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme