Afër
...

Lavtriçe-makinetharese

WD63110 WD63110 Makinë larëse dhe tharëse robash 612,99 € Kapaciteti: Mbushja 1-6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.100 rpm Niveli i energjisë: B Konsumi i energjisë kWh/për cikël: 1,14 kWh
WD94141 WD94141 Makinë larëse dhe tharëse robash Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A Konsumi i energjisë kWh/për cikël: 0,9 kWh
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme