Afër
...

Lavtriçe-makinetharese

WD94141 WD94141 Makinë larëse dhe tharëse robash 779,99 € Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A Konsumi i energjisë kWh/për cikël: 0,9 kWh
WD73121 WD73121 Makinë larëse dhe tharëse robash 699,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: B Konsumi i energjisë kWh/për cikël: 1,23 kWh
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme