Afër
...

Lavatriçe

Dizajn linjat:
W7543LO W7543LO Lavatriçe e veçuar 499,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W7443 W7443 Lavatriçe e veçuar 490,99 € Në dispozicion: Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W7543LR W7543LR Lavatriçe e veçuar 459,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W6402/SRI W6402/SRI Lavatriçe e veçuar 449,00 € Kapaciteti: Mbushja 1-6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
W7623L W7623L Lavatriçe e veçuar 399,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W8543 W8543 Lavatriçe e veçuar 399,99 € Kapaciteti: deri në 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.400 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W9865E W9865E Lavatriçe e veçuar 679,99 € 399,99 € Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.600 rpm
WT61062 WT61062 Lavatriçe e veçuar 399,99 € Kapaciteti: Mbushja 1-6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 600 rpm Niveli i energjisë: A-10%
W8503 W8503 Lavatriçe e veçuar 369,99 € Kapaciteti: deri në 8 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.000 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W7523 W7523 Lavatriçe e veçuar 356,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 1.200 rpm Niveli i energjisë: A -30 %
W62Y1 W62Y1 Lavatriçe e veçuar 275,99 € Kapaciteti: Mbushja 1-6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A-10%
W72X2 W72X2 Lavatriçe e veçuar 274,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 600 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
W72Y2 W72Y2 Lavatriçe e veçuar 274,99 € Kapaciteti: 7 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
W62Y2/S W62Y2/S Lavatriçe e veçuar 245,99 € Kapaciteti: Mbushja 1-6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm Niveli i energjisë: A -20 %
WA60085R WA60085R Lavatriçe e veçuar Kapaciteti: Mbushja 1-6 kg Shpejtësia e rrotullimit (RPM): 800 rpm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme