Afër
...

Pllake montuese

Dizajn linjat:
ECS880USC ECS880USC Pianurë xhamqeramikë 474,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 85 × 4,7 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECS780USC ECS780USC Pianurë xhamqeramikë 409,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 75 × 4,7 × 51 cm Mbyllje sigurimi
GC620AC GC620AC Pianurë xhamqeramikë e kombinuar - gaz/korrent 377,00 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 10,5 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
ECT6SY2B
ECT6SY2W
ECT6SY2 Pianurë xhamqeramikë 289,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
EC630AX EC630AX Pianurë xhamqeramikë 337,00 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,4 × 9,2 × 51 cm
ECT 610-ORA-W
ECT 610 - ORA
ECT610 Pianurë xhamqeramikë 283,00 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECT680ORA ECT680ORA Pianurë xhamqeramikë 306,00 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECK63CLI
ECK63CLB
ECK63CL Pianurë xhamqeramikë 295,99 € Në dispozicion: Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 8,6 × 51 cm
ECT620X ECT620X Pianurë xhamqeramikë 295,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51,5 cm Mbyllje sigurimi
ECD620ABR ECD620ABR Pianurë xhamqeramikë 283,00 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,4 × 4,9 × 51 cm
ECT610X ECT610X Pianurë xhamqeramikë 274,00 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51,5 cm Mbyllje sigurimi
ECS680BC ECS680BC Pianurë xhamqeramikë 267,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECT610SC ECT610SC Pianurë xhamqeramikë 225,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 5,1 × 51 cm Mbyllje sigurimi
EC620E EC620E Pianurë xhamqeramikë 222,00 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 58 × 4,5 × 51 cm
ECT640ASC ECT640ASC Pianurë xhamqeramikë 249,99 € 219,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51 cm Mbyllje sigurimi
EC610SC EC610SC Pianurë xhamqeramikë 225,99 € 209,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 7,5 × 51 cm
ECD610AX ECD610AX Pianurë xhamqeramikë 204,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,4 × 4,9 × 51 cm
KC611E KC611E Pianurë xhamqeramikë 204,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 58 × 4,5 × 51 cm
G34AX1 G34AX1 Pianurë me gaz inkaso 163,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 8 × 50 cm Pajisje sigurimi Vatra gazi të mbrojtura
EC310CSC EC310CSC Pianurë xhamqeramikë 159,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 7,5 × 51 cm
GNS64E GNS64E Pianurë me gaz inkaso 154,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 9,5 × 53 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme