Afër
...

Minikuzhina

MK100SR1 MK100SR1 Minikuzhinë e kombinuar 670,00 € MK100SR1 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 100 × 86,3 × 60 cm
MK100SL1 MK100SL1 Minikuzhinë e kombinuar 656,00 € MK100SL1 Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 100 × 86,3 × 60 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme