Afër
...

Mikrovale

BM6240SY2W BM6240SY2W Furrë mikrovalë inkaso me zgarrë 298,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 39 × 39 cm
BM6250ORAX
BM6250ORAW
BM6250ORA Furrë mikrovalë inkaso me zgarrë 289,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,2 × 39 × 36,8 cm
BM201INB BM201INB Furrë me mikrovalë inkaso 269,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 32,4 cm
BM201INI BM201INI Furrë me mikrovalë inkaso 269,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 32,4 cm
GMO23ORAITO GMO23ORAITO Furrë me mikrovalë e veçuar 244,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51 × 30,3 × 41 cm
MO25INB MO25INB Furrë me mikrovalë e veçuar 189,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51,3 × 30,6 × 43 cm
MO25INI MO25INI Furrë me mikrovalë e veçuar 189,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51,3 × 30,6 × 43 cm
BM171E2XG BM171E2XG Furrë me mikrovalë inkaso 179,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 32 cm
BM300X BM300X Furrë me mikrovalë inkaso 159,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 34,5 cm
GMO20DGB GMO20DGB Furrë me mikrovalë e veçuar 152,99 € Komanda elektronike Ngjyra: E zeze Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 47 × 28 × 36,7 cm
MO20DGE MO20DGE Furrë me mikrovalë e veçuar 139,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 35,8 cm
MO21DGB MO21DGB Furrë me mikrovalë e veçuar 139,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 46 × 29 × 34 cm
SMO23DGB SMO23DGB Furrë me mikrovalë e veçuar 136,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 48,3 × 27,8 × 37,8 cm
MO4250CLI
MO4250CLB
MO4250C Furrë me mikrovalë e veçuar 132,99 € Në dispozicion: Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45 × 28,5 × 36,5 cm
SMO20DGW SMO20DGW Furrë me mikrovalë e veçuar 132,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 36,4 cm
MO21MGB MO21MGB Furrë me mikrovalë e veçuar 119,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 46 × 29 × 34 cm
GMO20DW GMO20DW Furrë me mikrovalë e veçuar 112,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 47 × 28,2 × 38,7 cm
MO20DB
MO20DW
MO20D Furrë me mikrovalë e veçuar 89,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 33,5 cm
MO20DW MO20DW Furrë me mikrovalë e veçuar 89,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 37,4 cm
MO17DW
MO17DS
MO17D Furrë me mikrovalë e veçuar 59,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 33,5 cm
MMO20DWII MMO20DWII Furrë me mikrovalë e veçuar 79,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 33,5 cm
MMO20MBII MMO20MBII Furrë me mikrovalë e veçuar 79,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 35 cm
MMO20MGWII MMO20MGWII Furrë me mikrovalë e veçuar 76,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 43,9 × 25,7 × 35 cm
BCM547ST BCM547ST Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm
BM251ST BM251ST Furrë me mikrovalë inkaso Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 41 cm
MO23ST MO23ST Furrë me mikrovalë e veçuar Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51 × 30,3 × 42,5 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme