Afër
...

Mikrovale

BM6250ORAX
BM6250ORAW
BM6250ORA Furrë mikrovalë inkaso me zgarrë 289,99 € Në dispozicion: Gorenje Ora-Ïto Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,2 × 39 × 36,8 cm
GMO23ORAITOW
GMO23ORAITO
GMO23ORAITO Furrë me mikrovalë e veçuar 225,99 € Në dispozicion: Gorenje Ora-Ïto Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 51 × 30,3 × 41 cm
BM171E2XG BM171E2XG Furrë me mikrovalë inkaso 178,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 32 cm
BM300X BM300X Furrë me mikrovalë inkaso 159,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 38,8 × 34,5 cm
GMO20DGB GMO20DGB Furrë me mikrovalë e veçuar 152,99 € Komanda elektronike Ngjyra: E zeze Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 47 × 28 × 36,7 cm
MO6240SY2W MO6240SY2W Furrë me mikrovalë e veçuar 152,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 48 × 28 × 39 cm
MO20DGE MO20DGE Furrë me mikrovalë e veçuar 139,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 35,8 cm
SMO23DGB SMO23DGB Furrë me mikrovalë e veçuar 136,99 € Gorenje Simplicity Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 48,3 × 27,8 × 37,8 cm
MO4250CLI
MO4250CLB
MO4250C Furrë me mikrovalë e veçuar 132,99 € Në dispozicion: Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45 × 28,5 × 36,5 cm
SMO20DGW SMO20DGW Furrë me mikrovalë e veçuar 132,99 € Gorenje Simplicity Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 36,4 cm
GMO20DW GMO20DW Furrë me mikrovalë e veçuar 112,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 47 × 28,2 × 38,7 cm
MO17DE MO17DE Furrë me mikrovalë e veçuar 101,99 € Komanda elektronike Ngjyra: Inox Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 35,8 cm
MO20DW MO20DW Furrë me mikrovalë e veçuar 91,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 37,4 cm
MO20DB
MO20DW
MO20D Furrë me mikrovalë e veçuar 89,99 € Në dispozicion: Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 33,5 cm
MO17DS MO17DS Furrë me mikrovalë e veçuar 85,99 € Komanda elektronike Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 33,5 cm
MO20MW MO20MW Furrë me mikrovalë e veçuar 81,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,2 × 26,2 × 36,2 cm
MO200MS MO200MS Furrë me mikrovalë e veçuar 79,99 € Komandim me dorë Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,5 × 26 × 33 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme