Afër
...

Furre montuese

Dizajn linjat:
BO6P2X BO6P2X Furrë inkaso 539,99 € Sahati programues elektronik me komandim me prekje dhe sonda e temperaturës Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 56,5 cm
IT612SY2B IT612SY2B 408,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 6,1 × 51 cm Funksioni Power Boost
BO71ORAX
BO71-ORA-W
BO71ORAB
BO71ORA Furrë inkaso 336,99 € Në dispozicion: Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO617ST BO617ST Furrë inkaso 380,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO53CLI
BO53CLB
BO53CL Furrë inkaso 359,99 € Në dispozicion: Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO71SY2B
BO71SY2W
BO71SY2 Furrë inkaso 319,99 € Në dispozicion: Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
KC620BC KC620BC Pianurë xhamqeramikë e kombinuar - gaz/korrent 326,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 10,5 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
BO635E11X BO635E11X Furrë inkaso 317,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BC7120AX BC7120AX Furrë e varur inkaso 306,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BC7121AX BC7121AX Furrë e varur inkaso 299,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO99B BO99B Furrë inkaso 299,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 56,5 cm
BC613E11XK BC613E11XK Furrë e varur inkaso 295,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BC615E19XK-2 BC615E19XK-2 Furrë e varur inkaso 295,00 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BC5102AX BC5102AX Furrë e varur inkaso 285,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
ECS620BC ECS620BC Pianurë xhamqeramikë 267,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 4,7 × 51 cm Mbyllje sigurimi
ECS680BC ECS680BC Pianurë xhamqeramikë 267,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51 cm Mbyllje sigurimi
BO627E10X BO627E10X Furrë inkaso 259,99 € Sahat mekanik minutash me stakim Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO7422AX BO7422AX Furrë inkaso 259,99 € Sahat programimi elektronik me komandim me prekje (TouchControl) - me tregues të temperaturës Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO7422AX BO7422AX Furrë inkaso 259,99 € Sahat programimi elektronik me komandim me prekje (TouchControl) - me tregues të temperaturës Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BC3101AX BC3101AX Furrë e varur inkaso 255,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO615E10X BO615E10X Furrë inkaso 249,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO7510AX BO7510AX Furrë inkaso 244,99 € Sahati elektronik i programimit me prekje me ekranin e temperaturës Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO3102AX BO3102AX Furrë inkaso 251,00 € 227,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO5102AX BO5102AX Furrë inkaso 227,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO615E01XK BO615E01XK Furrë inkaso 244,99 € 219,99 € Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
ECD610X ECD610X Pianurë xhamqeramikë 204,99 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 5,4 × 51,5 cm
ECS300SC ECS300SC Pianurë xhamqeramikë 255,99 € 179,19 € Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 30 × 8,2 × 51 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme