Afër
...

Frigorifer / Frigorifer te kombinuar

Dizajn linjat:
NRS9181CXB NRS9181CXB Frigorifer i kombinuar i veçuar 1.327,99 € Volumi neto l: 608 L Lloji i pajisjes: E veçuar Total NoFrost Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90,6 × 177 × 73,5 cm
NRS9181CX NRS9181CX Frigorifer i kombinuar i veçuar 1.299,99 € Volumi neto l: 608 L Lloji i pajisjes: E veçuar Total NoFrost Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90,6 × 177 × 73,5 cm
NRS85728BK
NRS85728W
NRS85728X
NRS85728 Frigorifer i kombinuar i veçuar 907,99 € Në dispozicion: Volumi neto l: 563 L Lloji i pajisjes: E veçuar Total NoFrost Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 89 × 175,5 × 73,3 cm
RK67325E RK67325E Frigorifer i kombinuar i veçuar 999,99 € Volumi neto l: 321 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
NRK67365SB NRK67365SB Frigorifer i kombinuar i veçuar 1.999,99 € 907,99 € Gorenje Made with Crystallized™ – [i]Swarovski Elements[/i] Volumi neto l: 352 L Lloji i pajisjes: E veçuar NoFrost DualAdvance Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
RK67365SA RK67365SA Frigorifer i kombinuar i veçuar 1.999,99 € 907,99 € Gorenje Made with Crystallized™ – [i]Swarovski Elements[/i] Volumi neto l: 366 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
RK67365SB2 RK67365SB2 Frigorifer i kombinuar i veçuar 1.999,99 € 907,99 € Gorenje Made with Crystallized™ – [i]Swarovski Elements[/i] Volumi neto l: 366 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
NRK-ORA-W NRK-ORA-W Frigorifer i kombinuar i veçuar 889,99 € Gorenje Ora-Ïto Volumi neto l: 278 L Lloji i pajisjes: E veçuar NoFrost DualAdvance Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 179,5 × 54,5 cm
NRK67358SB NRK67358SB Frigorifer i kombinuar i veçuar 2.067,99 € 888,99 € Gorenje Made with Crystallized™ – [i]Swarovski Elements[/i] Volumi neto l: 352 L Lloji i pajisjes: E veçuar NoFrost DualAdvance Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
NRK60328OR NRK60328OR Frigorifer i kombinuar i veçuar 799,99 € Gorenje Retro Collection Volumi neto l: 328 L Lloji i pajisjes: E veçuar NoFrost DualAdvance Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 188,7 × 64 cm
NRK612ST NRK612ST Frigorifer i kombinuar i veçuar 799,99 € Volumi neto l: 329 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A++ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
NRK621STX NRK621STX Frigorifer i kombinuar i veçuar 799,99 € Volumi neto l: 363 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
ORK192BL
ORK192GR
ORK192O
ORK192 Frigorifer i kombinuar i veçuar 799,99 € Në dispozicion: Gorenje Retro Collection Volumi neto l: 326 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A++ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 194 × 66,9 cm
RK60359OC
RK60359OCH
RK60359 Frigorifer i kombinuar i veçuar 663,99 € Në dispozicion: Gorenje Retro Collection Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A++ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 188,7 × 64 cm
RK67365E RK67365E Frigorifer i kombinuar i veçuar 1.150,99 € 680,99 € Volumi neto l: 366 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
RK67365EL RK67365EL Frigorifer i kombinuar i veçuar 1.150,99 € 680,99 € Volumi neto l: 366 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
NRK6191TX NRK6191TX Frigorifer i kombinuar i veçuar 643,99 € Volumi neto l: 329 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
RK67325A RK67325A Frigorifer i kombinuar i veçuar 612,99 € Volumi neto l: 321 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
NRKI5181CW NRKI5181CW Frigorifer i kombinuar - inkaso 599,99 € Volumi neto l: 278 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar NoFrost DualAdvance Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 177,5 × 54,5 cm
RK62358OR RK62358OR Frigorifer i kombinuar i veçuar 593,99 € Gorenje Retro Collection Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 188,7 × 64 cm
NRK6191JW NRK6191JW Frigorifer i kombinuar i veçuar 509,99 € Volumi neto l: 329 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191CX
NRK6191CW
NRK6191C Frigorifer i kombinuar i veçuar 469,99 € Në dispozicion: Volumi neto l: 325 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191GX NRK6191GX Frigorifer i kombinuar i veçuar 499,99 € Volumi neto l: 325 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
NRK6200MX NRK6200MX Frigorifer i kombinuar i veçuar 499,99 € Volumi neto l: 377 L Lloji i pajisjes: E veçuar NoFrost DualAdvance Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
RK60355HAC RK60355HAC Frigorifer i kombinuar i veçuar 477,99 € Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
RK60355HEC RK60355HEC Frigorifer i kombinuar i veçuar 472,99 € Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
RK6191AW
RK6191AX
RK6191A Frigorifer i kombinuar i veçuar 404,99 € Në dispozicion: Volumi neto l: 326 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
RK60355HW RK60355HW Frigorifer i kombinuar i veçuar 450,99 € Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
RK60355HW RK60355HW Frigorifer i kombinuar i veçuar 440,99 € Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
RK68SYB RK68SYB Frigorifer i kombinuar i veçuar 436,99 € Gorenje Simplicity Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
NRK61W NRK61W Frigorifer i kombinuar i veçuar 429,99 € Volumi neto l: 328 L Lloji i pajisjes: E veçuar NoFrost DualAdvance Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
RK61FSY2B
RK61FSY2W
RK61FSY2 Frigorifer i kombinuar i veçuar 429,99 € Në dispozicion: Volumi neto l: 326 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
RK61811W RK61811W Frigorifer i kombinuar i veçuar 428,99 € Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
RK62W RK62W Frigorifer i kombinuar i veçuar 408,99 € Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A++ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
RK61832W RK61832W Frigorifer i kombinuar i veçuar 397,99 € Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
DRC1027J Frigorifer i kombinuar - inkaso 367,99 € Volumi neto l: 293 L Lloji i pajisjes: inkaso e integruar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 177,5 × 54,5 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme