Afër
...

Frigorifer / Frigorifer te kombinuar

Dizajn linjat:
NRS9181CXB NRS9181CXB Frigorifer i kombinuar i veçuar 1.328,99 € Volumi neto l: 608 L Lloji i pajisjes: E veçuar Total NoFrost Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90,6 × 177 × 75,9 cm
NRS9181CX NRS9181CX Frigorifer i kombinuar i veçuar 1.299,99 € Volumi neto l: 608 L Lloji i pajisjes: E veçuar Total NoFrost Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 90,6 × 177 × 75,9 cm
OBRB153R OBRB153R Frigorifer i veçuar 1.219,99 € Volumi neto l: 260 L Lloji i pajisjes: E veçuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 154 × 66,9 cm
NRS85728BK
NRS85728W
NRS85728X
NRS85728 Frigorifer i kombinuar i veçuar 750,99 € Në dispozicion: Volumi neto l: 563 L Lloji i pajisjes: E veçuar Total NoFrost Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 89 × 175,5 × 73,3 cm
NRK60328OR NRK60328OR Frigorifer i kombinuar i veçuar 799,99 € Volumi neto l: 328 L Lloji i pajisjes: E veçuar NoFrost DualAdvance Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 188,7 × 64 cm
ORK192GR
ORK192C
ORK192CH
ORK192 Frigorifer i kombinuar i veçuar 799,99 € Në dispozicion: Volumi neto l: 326 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A++ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 194 × 66,9 cm
RK67365E RK67365E Frigorifer i kombinuar i veçuar 1.150,99 € 680,99 € Volumi neto l: 366 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
NRK621CLI NRK621CLI Frigorifer i kombinuar i veçuar 649,99 € Volumi neto l: 363 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
NRK6202MX NRK6202MX Frigorifer i kombinuar i veçuar 639,99 € Volumi neto l: 363 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A++ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
RK67325A RK67325A Frigorifer i kombinuar i veçuar 612,99 € Volumi neto l: 321 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
RK62358OR RK62358OR Frigorifer i kombinuar i veçuar 593,99 € Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 188,7 × 64 cm
NRK6192MRD
NRK6192MCH
NRK6192M Frigorifer i kombinuar i veçuar 549,99 € Në dispozicion: Volumi neto l: 329 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A++ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191TX NRK6191TX Frigorifer i kombinuar i veçuar 540,99 € Volumi neto l: 329 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191GX NRK6191GX Frigorifer i kombinuar i veçuar 499,99 € Volumi neto l: 325 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191MW NRK6191MW Frigorifer i kombinuar i veçuar 499,99 € Volumi neto l: 329 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
NRK6200MX NRK6200MX Frigorifer i kombinuar i veçuar 499,99 € Volumi neto l: 377 L Lloji i pajisjes: E veçuar NoFrost DualAdvance Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 200 × 64 cm
RK67325E RK67325E Frigorifer i kombinuar i veçuar 612,99 € 480,99 € Volumi neto l: 321 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
NRK6191CX
NRK6191CW
NRK6191C Frigorifer i kombinuar i veçuar 459,99 € Në dispozicion: Volumi neto l: 325 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
RK6192EO RK6192EO Frigorifer i kombinuar i veçuar 469,99 € Volumi neto l: 326 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A++ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
RK61811W RK61811W Frigorifer i kombinuar i veçuar 428,99 € Volumi neto l: 342 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 180 × 64 cm
R6191DX
R6191DW
R6191D Frigorifer i veçuar 380,99 € Në dispozicion: Volumi neto l: 370 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
RK6191A RK6191A Frigorifer i kombinuar i veçuar 399,99 € Në dispozicion: Volumi neto l: 326 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
RK61FSY2 RK61FSY2 Frigorifer i kombinuar i veçuar 399,99 € Në dispozicion: Volumi neto l: 326 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
RK6191AW RK6191AW Frigorifer i kombinuar i veçuar 389,99 € Volumi neto l: 326 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 185 × 64 cm
RF6275W RF6275W Frigorifer i veçantë 289,99 € Volumi neto l: 259 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 143,5 × 62,5 cm
R6092AW R6092AW Frigorifer i veçuar 269,99 € Volumi neto l: 157 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A++ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 85 × 60 cm
R6295W R6295W Frigorifer i veçuar 269,99 € Volumi neto l: 285 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 60 × 143,5 × 62,5 cm
RF4140AW RF4140AW Frigorifer i veçantë 249,99 € Volumi neto l: 234 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 54 × 144 × 56,5 cm
R3091AW R3091AW Frigorifer i veçuar 193,99 € Volumi neto l: 135 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 85 × 60 cm
RB3090AW RB3090AW Frigorifer i veçuar 183,99 € Volumi neto l: 123 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 85 × 60 cm
RB3091AW RB3091AW Frigorifer i veçuar 177,99 € Volumi neto l: 123 L Lloji i pajisjes: E veçuar Niveli i energjisë: A+ Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 85 × 60 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme