Afër
...

Enelarese montuese

GV6SY2W
GV6SY2B
GV6SY2 Larëse enësh inkaso 419,99 € Në dispozicion: Niveli i energjisë: A+ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,8 × 57 cm
GV51214 GV51214 Larëse enësh inkaso 399,99 € Niveli i energjisë: A+ Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 44,8 × 81,5 × 55 cm
GV61010 GV61010 Larëse enësh inkaso 389,99 € Niveli i energjisë: A++ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,5 × 55 cm
GV61214 GV61214 Larëse enësh inkaso 389,99 € Niveli i energjisë: A+ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,8 × 81,8 × 55 cm
GI60110X GI60110X Makinë larëse enësh - inkaso 355,99 € Niveli i energjisë: A+ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 59,5 × 82 × 54 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme