Afër
...

Thithese

VCK1802WF VCK1802WF 138,99 € ATLANTIS Hapsira e arritjes: 17 m Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 1.800 W
VCK2323AP-DY VCK2323AP-DY 129,99 € ALPHA POWER Hapsira e arritjes: 19 m Kapaciteti i thesit: 3 L Fuqia e motorit: 2.300 W
VCK2322AP-R VCK2322AP-R 125,99 € ALPHA POWER Hapsira e arritjes: 19 m Kapaciteti i thesit: 3 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 2.300 W
VC2224RPBU VC2224RPBU 110,99 € ROPOWER Hapsira e arritjes: 17 m Kapaciteti i thesit: 3,5 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 2.200 W
VC2223RPBK VC2223RPBK 101,99 € ROPOWER Hapsira e arritjes: 17 m Kapaciteti i thesit: 3,5 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 2.200 W
VC2221DPBKRII VC2221DPBKRII 88,99 € DELTA POWER II Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 3 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 2.200 W
VCEE21PRBK VCEE21PRBK 86,99 € POLKA Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 3 L Filtrim Hepa
VC1825DPW VC1825DPW 79,99 € DELTA POWER Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 3,5 L Fuqia e motorit: 1.800 W
VC2021DPBKII VC2021DPBKII 79,99 € DELTA POWER II Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 3 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 2.000 W
VCEC21PWBK VCEC21PWBK 79,99 € POLKA Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 3 L Filtrim Hepa
VC1821DPWRII VC1821DPWRII 69,99 € DELTA POWER II Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 3 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 1.800 W
VC2221RPW VC2221RPW 79,99 € 69,99 € ROPOWER Hapsira e arritjes: 15 m Kapaciteti i thesit: 3,5 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 2.200 W
VC1821DPWR VC1821DPWR 68,99 € DELTA POWER Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 3,5 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 1.800 W
VCED13HB VCED13HB 68,99 € HIPHOP Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 2 L Filtrim Hepa
VCED11HG VCED11HG 62,99 € HIPHOP Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 2 L Filtrim Hepa
VC1621DPR VC1621DPR 67,99 € 59,99 € DELTA POWER Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 3,5 L Fuqia e motorit: 1.600 W
VC1621DPRII VC1621DPRII 59,99 € DELTA POWER II Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 3 L Fuqia e motorit: 1.600 W
VCM1401R VCM1401R 50,99 € ASTEROID II Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 1,5 L Fuqia e motorit: 1.400 W
VC2221FPG VC2221FPG FLAMENCOPOWER Hapsira e arritjes: 21 m Kapaciteti i thesit: 3 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 2.200 W
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme